Historisk arkiv

Nytt videreutdanningstilbud for barnehagene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Flere utdanningsveier skal kunne føre til stilling som pedagogisk leder i barnehagene.

Nytt videreutdanningstilbud for å få flere pedagogiske ledere i barnehagene

Kunnskapsdepartementet gir fra høsten 2006 midler til opprettelse av et nytt tilbud om videreutdanning i barnehagepedagogikk. Målet er at flere utdanningsveier skal kunne føre til stilling som pedagogisk leder i barnehagene.

Videreutdanningen i barnehagepedagogikk er 1-årig og gir 60 studiepoeng. Allmennlærere, faglærere i praktiske og i estetiske fag som har kompetanse fra 1. klassetrinn i skolen, barnevernspedagoger og spesialpedagoger kan søke på videreutdanningen og få kompetanse for jobb som pedagogisk leder i barnehagen.

I den nye barnehageloven er det slått fast at det er nødvendig med utdanning som førskolelærer for å få tilsetting som pedagogisk leder i barnehagen, men at likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Personer med en av ovennevnte utdanninger som har hovedfag/mastergrad i barnehagepedagogikk eller førskolepedagogikk kan få stilling som pedagogisk leder uten tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk.

Videreutdanningen legges opp som to atskilte studieenheter på 30 studiepoeng. Rekkefølgen kan man velge selv:

  • Småbarnspedagogikk. Mange høgskoler tilbyr dette studiet fra høsten 2006.
  • Barnehagepedagogikk. Et nytt tilrettelagt studium. Det vil komme i gang i studieåret 2007/2008.

Det vil bli opprettet en nettbasert videreutdanning i småbarnspedagogikk (30 studiepoeng) med studiestart i slutten av 2006. Det vil være et deltidsstudie basert på nett og samlinger, som kan dekke store deler av landet. Informasjon om dette vil foreligge på Odin i løpet av sommeren.

Interesserte bør henvende seg direkte til høgskoler som tilbyr førskolelærerutdanning eller til fylkesmannen.