Historisk arkiv

- Uholdbart at elever fortsatt mangler lærebøker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Forlagene har forsikret meg om at de nå er à jour med de bestillinger som har kommet inn, og at elevene vil få bøkene sine i løpet av få uker. Vi har blitt enige om et møte på nyåret for å sikre framdrift fram mot skolestart neste år. Dette sier kunnskapsminister Øystein Djupedal etter dagens møte med forlagsbransjen.

- Det er alvorlig at så mange elever har manglet lærebøker ved skolestart, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal, som i dag hadde innkalt forlagene og de to store distribusjonsselskapene til møte for å drøfte situasjonen.

Flere fylkeskommuner melder at det har vært problemer knyttet til leveransen av lærebøker til skolestart. Fremdeles mangler elevene bøker i noen fag. Kunnskapsministeren hadde i dag møte med representanter for Forleggerforeningen, de uavhengige forlagene, Forlagssentralen og Sentraldistribusjon for å se på aktuelle tiltak for å bedre situasjonen.

– Det viktigste nå er å finne løsninger for de elevene som fremdeles ikke har fått bøkene sine. For det andre må vi være sikre på at vi ikke opplever samme situasjon om igjen ved skolestart neste høst, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. – Jeg er gjort kjent med at forsinkelsene har flere og komplekse årsaker, sier Djupedal.

I møtet diskuterte forlagene og kunnskapsministeren både situasjonen for læremidler generelt og nynorske læremidler spesielt.

- Forlagene har forsikret meg om at de nå er à jour med de bestillinger som har kommet inn, og at elevene vil få bøkene sine i løpet av få uker. Vi har blitt enige om et møte på nyåret for å sikre framdrift mot skolestart neste år. Jeg vil også ta kontakt med fylkeskommunene og KS for å diskutere hva de som bestillere av bøker kan gjøre for å sikre at lærebøker foreligger ved skolestart høsten 2008, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal etter møtet.

Kunnskapsdepartementet har i år bevilget 287 millioner kroner til innføringen av gratis læremidler i videregående opplæring. Ordningen gjelder for Vg2 fra høsten 2007, Vg3 fra høsten 2008 og Vg1 fra høsten 2009. Etter denne reformen skal elevene ikke lenger kjøpe inn sine egne læremidler. I stedet er det fylkeskommunene som er ansvarlig for å skaffe elevene nødvendig utstyr, på samme måte som kommunene gjør det for elevene i grunnskolen.

 

Kunnskapsdepartementet bevilger også midler hvert år for å bidra til at det blir utviklet og produsert læremidler der det ikke er markedsgrunnlag for kommersiell utgivelse. Dette gjelder særskilt tilrettelagte og multifunksjonelle læremidler, læremidler for smale fagområder og små elevgrupper og læremidler for språklige minoriteter. For 2007 ble det bevilget om lag 38 millioner kroner til dette formålet.