Historisk arkiv

Bedre vurdering — bedre elever

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Øystein Djupedal ønsker en bedre vurdering av alle elever og lærlinger. – Dette vil kunne gi dem mer motivasjon til å lære og styrke forholdet mellom hjem og skole, sier han.

Bedre vurdering – bedre elever

Kunnskapsdepartementet ønsker en bedre vurdering av alle elever og lærlinger. – Dette vil kunne gi dem mer motivasjon til å lære og styrke forholdet mellom hjem og skole, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

– Jeg ønsker mer vurdering i skolen – særlig på barnetrinnet. Elever og lærlinger er tjent med en skikkelig vurdering av sine svake og sterke sider i faget. Jeg ønsker også en karakterskala på ungdomstrinnet og i videregående opplæring som beskriver hva elevene kan eller hva de mestrer, ikke som i dag hvor karakterene i hovedsak beskriver hva elevene ikke kan. En skala som fokuserer på mestring vil virke mer motiverende på elevene, sier Øystein Djupedal.

En overordnet målsetting med Kunnskapsløftet er å øke læringsutbyttet for alle elever. Faglige og relevante tilbakemeldinger fra lærere, instruktører og medelever er en viktig del av læringsprosessen, og elevene har krav på informasjon om hvor de står i forhold til faglige mål. Kunnskapsdepartementet ønsker derfor å innføre et helhetlig system for elevvurdering fra skolestart høsten 2009.

– Det er avgjørende at lærere har en vurderingskompetanse og vurderingspraksis som bidrar til å utvikle elevenes faglige kompetanse, og at elevene lærer seg å vurdere eget arbeid, sier Øystein Djupedal.

Det skal derfor iverksettes en tiltakspakke på nasjonalt nivå som samlet sett skal bidra til et klarere regelverk og økt vurderingskompetanse i lærerutdanningen og skolen. Det skal også bli en mer faglig relevant og rettferdig vurderingspraksis, samt et bedre system for dokumentasjon av underveis- og sluttvurdering av elevene.

– For at dette skal kunne bli gjennomført på en best mulig måte, vil jeg ta med skoleeiere, lærer- og elevorganisasjoner og partene i arbeidslivet i prosessen fram til høsten 2009, sier Djupedal.

Han sendte denne uken et oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet for å sette i gang arbeidet.

Klikk her for å lese brevet (word-format)