Historisk arkiv

Kvinner i forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Øystein Djupedal har besluttet å videreføre "Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning" for en ny treårsperiode. Komiteen skal nå også bestå av en representant for forskningsinstituttsektoren.

Illustrasjonsfoto: SamfotoKunnskapsminister Øystein Djupedal har besluttet å videreføre "Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning" for en ny treårsperiode. Komiteen skal nå også bestå av en representant for forskningsinstituttsektoren, og skal ledes av professor Gerd Bjørhovde fra Universitetet i Tromsø.

- Det er en stort utfordring å finne tiltak for å jevne ut kjønnsbalansen i universitets- og høyskolesektoren og i forskningssystemet, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning (KiF) ble opprettet 24. januar 2004 for en treårsperiode, og leverte sin sluttrapport til kunnskapsministeren i februar i år. – Rapporten gav flere anbefalinger som nå tas med i det videre arbeidet med likestilling i akademia, sier Djupedal.

Komiteen skal fungere som en nasjonal koordinator for likestillings- og integreringsarbeidet i universitets- og høgskolesektoren. Videre skal den være i direkte dialog med miljøene og komme med forslag til virkemidler, vurdere effekten av dem og gi anbefalinger, også i forhold til organisasjonsutvikling. Komiteen vil skape møteplasser og debatt mellom ulike institusjoner og ikke minst, fungere som departementets rådgivende organ og som nasjonal pådriver for integrering av likestilling.

Den nye komiteens medlemmer er: 

  • Professor/prorektor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø. Leder av KiF-komiteen
  • Professor Knut Holtan Sørensen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, HF-fakultetet, NTNU
  • Førsteamanuensis Eva Skærbæk, helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold
  • Ernst Kristiansen, konserndirektør i SINTEF og plassjef for SINTEF Oslo
  • Spesialrådgiver Gunnar Bolstad, Norges forskningsråd
  • Leder Katrine Elida Aaland, Studentenes Landsforbund
  • Seniorrådgiver Karen-Lise Scheie Knudsen, Høgskolen i Agder

Lenke til mandat for komiteen

Les mer på komiteens nettsider: http://kvinneriforskning.no