Historisk arkiv

160 millioner ekstra til universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen øker basisbevilgningene til universiteter og høyskoler med 160 millioner kroner i saldert budsjett for 2008. - Dette sikrer et høyt aktivitetsnivå og styrker regjeringens langsiktige satsing på kunnskap, sier Tora Aasland, statsråd for forskning og høyere utdanning.

Regjeringen øker basisbevilgningene til universiteter og høyskoler med 160 millioner kroner i saldert budsjett for 2008. - Dette sikrer et høyt aktivitetsnivå og styrker regjeringens langsiktige satsing på kunnskap, sier Tora Aasland, statsråd for forskning og høyere utdanning.

 

 

Aasland trekker spesielt fram behovet for å sikre fleksibilitet for å håndtere utfordringene med økte ungdomskull og eventuelle endringer og behov i arbeidsmarkedet.

 

- Universitetene og høyskolene bør bruke de økte midlene til å tilby topp undervisning, sier Aasland. - I en anstrengt budsjettsituasjon har ofte kutt gått utover undervisningen. Denne ekstrabevilgningen gir mulighet til å følge opp studentene på en god måte. Midlene er ikke øremerket, men jeg forventer at de blir brukt til å styrke undervisningstilbudet.

Satsing på forskning gir resultater. Det utføres mer og bedre forskning og at antall doktorgradskandidater er økende viser oversikter, blant annet fra forskningsinstituttet NIFU STEP. - Regjeringen er opptatt av at dette videreføres og vil legge til rette for gode forskningsvilkår, sier Aasland.

Aasland er fornøyd med styrkingen. - Vi økte basisbevilgningene i revidert nasjonalbudsjett i vår, vi la fram et meget godt budsjett i oktober, og nå foretar regjeringen enda en styrking. Nå får sektoren midler til ytterligere å heve kvaliteten på undervisning og forskning.

Midlene vil bli fordelt på institusjonene ut fra samme nøkkel som for de årlige basisbevilgningene. - I en tid med økonomiske utfordringer ønsker regjeringen å videreføre den målrettede satsingen på utdanning og forskning, sier Aasland.

 

Klikk her for å åpne dokument med oversikt over institusjonenes andel (pdf)