Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

De fleste læremidler ferdig til skolestart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Jeg er glad for at de fleste læremidler vil være ferdige til skolestart høsten 2008. Samtidig er jeg bekymret for at det i flere fag neste skoleår, særlig i nyopprettede programfag og yrkesfag med små elevgrupper på Vg3, ikke finnes læremidler som er tilpasset Kunnskapsløftet, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

- Jeg er glad for at de fleste læremidler vil være ferdige til skolestart høsten 2008. Samtidig er jeg bekymret for at det i flere fag neste skoleår, særlig i nyopprettede programfag og yrkesfag med små elevgrupper på Vg3, ikke finnes læremidler som er tilpasset Kunnskapsløftet, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Utdanningsdirektoratet gjort en undersøkelse blant leverandørene av lærebøker. Forlagene rapporterer at de i hovedsak er godt i rute med å produsere læremidler som skal tas i bruk fra skolestart 2008. Undersøkelsen er ett av kunnskapsministerens tiltak for å sikre at elevene får lærebøker i tide etter at det ved skolestart i fjor ble rapportert om at elever ved mange skoler manglet lærebøker.

For fellesfagene i de studieforberedende utdanningsprogrammene melder forlagene
om tilnærmet full læremiddeldekning. Alle læremidlene vil være tilgjengelige ved skolestart, dette gjelder også parallellutgaven på nynorsk.

- Jeg registrerer likevel at det ikke er planlagt parallellutgave på nynorsk i formgivningsfagene, samt i noen smale programfag innen språk, samfunnsfag og økonomi, sier Solhjell.

I følge opplæringsloven § 9-4 kan skolene i andre fag enn norsk bare bruke skolebøker og andre læremidler som foreligger på begge målformer til samme tid og til samme pris. Det betyr at skoleeiere ikke kan bruke bøker som kun foreligger på bokmål. Kunnskapsdepartementet vil nå sende et brev til alle skoleeiere som understreker plikten til bare å bruke bøker som foreligger på begge målformer.

Når det gjelder yrkesfag finnes det foreløpig ikke læremidler som er tilpasset Kunnskapsløftet for Vg3 opplæring i skole innen Utdanningsprogram for design og håndverk, helse- og sosialfag og naturbruk.

- Jeg vil be Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre en ny undersøkelse ved skolestart der fylkeskommunene må rapportere om status. Da kan vi få avdekket
eventuelle forsinkelser så tidlig som mulig, sier kunnskapsministeren.

Les mer om undersøkelsen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Til toppen