Historisk arkiv

Historisk arkiv

Skolen viktig for interkulturell dialog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Europa er et kulturelt mangfoldig kontinent og utviklingen gjør at alle landene får en enda sterkere flerkulturell karakter. Dialog mellom ulike kulturer får derfor en stadig mer betydelig rolle for å forme en europeisk identitet. Dette er sentralt i sluttkommunikeet fra ministerkonferansen i Oslo.

Logo: Educonf08Europa er et kulturelt mangfoldig kontinent og utviklingen gjør at alle landene får en enda sterkere flerkulturell karakter. Dialog mellom kulturer får derfor en stadig mer betydelig rolle for å forme en europeisk identitet. Fordi uvitenhet gir næring til intoleranse må utdannng ha en nøkkelrolle i dette arbeidet.

 

Dette er sentrale punkter i kommunikeet som ble vedtatt av europeiske ministre på på ministermøtet i Oslo i dag.

Også kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell understreket skolens rolle i dette arbeidet i sin avslutningshilsen på konferansen. Han la spesiell vekt på god språkopplæring og at skolen må respektere ulike livssyn i sin undervisning. 

– Som utdanningsministere er det vår jobb å gi unge mennesker de redskapene, kunnskapene og ferdighetene de trenger for at de skal kunne leve som frie mennesker. Det er min visjon, sa kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell til konferansen. 

H.K.H. Kronprins Haakon hilste konferansen. – Utdanning er en nøkkel for å skape livskraftige samfunn. Våre barn og barnebarn vil forme morgendagens samfunn. Vi er ansvarlige for å skape en plattform de kan bygge videre på gjennom kunnskap og gode verdier, sa han i sin tale. 

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og den slovenske utdanningsministeren Milan Zver var sammen vertskap for den uformelle ministerkonferansen som ble arrangert i Oslo 5.-6. juni. 

Konferansen har hatt som mål å bygge en plattform for debatt om utdanningens rolle for interkulturell dialog og respekt. Videre drøftet deltakerne hvordan utdanningssektoren kan bidra til samfunn med respekt for ulikheter innenfor kultur, språk, religion og etnisk bakgrunn.

Les slutt kommunikeet her

Les mer om konferansen her