Forsiden

Historisk arkiv

Forberedt på framtida - stortingsmelding om kompetanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil i 2009 legge frem en stortingsmelding om grunnlaget for kunnskapssamfunnet. Hvordan utdanner vi best til morgendagens arbeidsliv?

Den økonomiske aktiviteten i Norge og i resten av verden blir stadig mer kunnskapsintensiv. Utdanning blir viktigere, for den enkelte, for velferdssamfunnet og for et verdiskapende arbeids- og næringsliv. Statistisk sentralbyrå anslår at rundt tre prosent av norske arbeidstakere vil ha bare grunnskoleutdanning i 2025.

Regjeringen ønsker å videreutvikle et velferdssamfunn preget av inkludering, solidaritet og vekst. Da må det legges til rette for at hver enkelt kan få utviklet sine evner og brukt sin kompetanse på best mulig måte gjennom utdanning og læring.

Derfor vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om hvordan utdanningssystemet skal møte krav og behov i framtida.

Gjennom arbeidet med stortingsmeldingen vil regjeringen:

  • samle eksisterende kunnskap om fremtidens kompetansebehov – både for arbeidslivet og for den enkelte
  • vurdere hvordan Norge kan få et tilpassingsdyktig utdanningssystem fra grunnopplæring til doktorgrad
  • vurdere hvordan etter- og videreutdanningssystemet i større grad kan bidra til å møte framtidas kompetansebehov
  • se nærmere på verdsetting av kompetanse som den enkelte har opparbeidet utenfor det formelle utdanningssystemet

Arbeidslivets parter og andre berørte vil bli invitert til å bidra aktivt i prosessen med meldingen. Et bredt samarbeid er viktig for å sikre at samfunnet får dekket sine behov og at den enkelte får realisert sine muligheter.