Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Oppretter senter for demokrati og menneskerettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norge oppretter et Wergelandsenter for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokrati. Senteret skal starte høsten 2008.

Norge oppretter i samarbeid med Europarådet et senter for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Senteret, som skal starte sin virksomhet høsten 2008, skal ha navnet Wergelandsenteret.
– Ved navnevalget var det naturlig å trekke frem vår store forkjemper for menneskerettigheter, frihet og toleranse, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Wergelandsenteret skal være et europeisk ressurssenter for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap for alle medlemsstatene i Europarådet. Senteret skal bygge på og videreføre Europarådets og Norges arbeid for interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.
– Senterets viktige hovedoppgave blir gjennom sitt arbeid med utdanning å fremme demokratisk kultur og sosial tilhørighet, sier Solhjell.

Senteret skal drive forskning og skal tilby etter- og videreutdanning for lærere og lærerutdannere. Videre skal senteret spre informasjon, være et knutepunkt og danne et nettverk for relevante aktører på feltet. Senterets arbeidsspråk skal være engelsk.

Målgruppen for senteret er lærerutdannere, lærere, forskere, praktikere, beslutningstakere og andre relevante aktører.

Wergelandsenteret skal organiseres som en stiftelse etter norsk rett. Senteret skal ligge i Oslo og skal de første årene lokaliseres ved Høgskolen i Oslo. Det er deretter planlagt at senteret skal lokaliseres ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i Villa Grande på Bygdøy.

 

Til toppen