Historisk arkiv

Universitetet og høyskolen i Tromsø slås sammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det er i statsråd besluttet at Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø blir slått sammen fra 1. januar 2009 under navnet Universitetet i Tromsø.

Det er i statsråd besluttet at Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø blir slått sammen fra 1. januar 2009 under navnet Universitetet i Tromsø.

 

–Det nye universitetet gir hele landsdelen et godt og bredt studietilbud, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. – Sammenslåingen styrker fagmiljøene og gjør det nye universitetet til en mer robust institusjon i fremtiden. Jeg synes også det er positivt at universitetet og høyskolen selv har tatt initiativ til sammenslåingen.  

Institusjonene har identifisert samarbeidsflater og felles fagmiljøer på fem hovedområder: Helse, teknologi, økonomi, kunstnerisk utviklingsarbeid og lærerutdanning. Samtidig må det gjøres målrettet satsing på spissområder innen forskning.  

Det nye universitetet skal ledes av et styre med funksjonsperiode fra 1. januar 2009 til 31. juli 2013. Det skal i løpet av høsten velges ny rektor som skal være styrets leder, og Kunnskapsdepartementet skal oppnevne eksterne styremedlemmer.