Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Direktør tilsatt for Senter for IKT i utdanningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Sylvi Barman-Jenssen, 48 år, er tilsatt som direktør for det nye nasjonale senteret for IKT i utdanningen.

Senter for IKT i utdanningen skal arbeide aktivt for at IKT bidrar til økt kvalitet i opplæringen, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier hos barn, elever og studenter.  Dette innebærer å arbeide for at utdanningssektoren bedre utnytter potensialet som ligger i IKT for utdanning, læring og innovasjon gjennom en helhetlig tilnærming til feltet IKT i skolen. Senteret skal også samle og gjøre tilgjengelig informasjon om utdanning og yrke, og gi støtte ved valg av utdanning og karriere.

Senteret vil ha hovedkontor i Tromsø, med avdelingskontor i Oslo. Direktøren vil være en drivkraft i etablering og utvikling av senteret. Barman-Jenssen tiltrer stillingen etter nyttår.

Sylvi Barman-Jenssen kommer fra stillingen som administrerende direktør for REIBO AS, som driver med markedsføring og kommunikasjon. Hun har bred erfaring fra ulike topplederroller innen kommunal sektor i tillegg til variert ledererfaring fra konsulentvirksomhet og kompetanseorganisasjoner.

Barman-Jenssen er utdannet lærer fra Lærerhøgskolen i Bodø, med 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk fra Lærerhøgskolen i Tromsø og Spesiallærerhøgskolen i Oslo. Hun har også en Master/hovedfag i Rural Education and Development fra James Cook University, Australia.