Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Etablering av sentre for fremragende undervisning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Sentrene for fremragende undervisning foreslås etablert etter søknad og skal primært velges ut på bakgrunn av den faglige og pedagogiske kvaliteten. - Målet er at sentre for fremragende undervisning skal bli like viktig som sentre for fremragende forskning, sier statsråd Tora Aasland.

Som et ledd i oppfølgingen av Stjernø-utvalgets innstilling ga Kunnskapsdepartementet i oppdrag til Universitets- og høgskolerådet å utrede etablering av sentre for fremragende undervisning.

En arbeidsgruppe ledet av professor Kirsten Hofgaard Lycke fra Universitetet i Oslo har nå levert sin innstilling. Sentrene for fremragende undervisning foreslås etablert etter søknad og skal primært velges ut på bakgrunn av den faglige og pedagogiske kvaliteten.

Arbeidsgruppen foreslår at ordningen med sentre for fremragende undervisning i Norge skal: 

  • Stimulere universiteter og høyskoler til etablering og utvikling av fagmiljøer som tilrettelegger for studenters læring på en fremragende måte.
  • Bidra til kunnskapsbasert analyse og utvikling av undervisning og læring som grunnlag for kvalitetsheving og fornyelse ved institusjonene.
  • Bidra til å styrke undervisningens status både ved sentrene og i sektoren.
  • Ha særlig ansvar for å bidra til spredning av dokumentert kunnskap om og erfaringer med prinsipper for og utforming av undervisning som fremmer studenters læring innenfor senterets kompetanseområde.

Kunnskapsdepartementet vil følge opp utredningen og forslag til pilotprosjekt vil bli sendt ut på høring til berørete parter.

– Jeg forventer at etableringen av sentre for fremragende undervisning skal bidra til å styrke kunnskapen om undervisning og fremme den faglige utviklingen ved institusjonene. Målet er at sentre for fremragende undervisning skal bli like viktig som sentre for fremragende forskning, sier statsråd Tora Aasland.

Til toppen