Historisk arkiv

GNIST - den store lærersatsingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet og samfunnsaktørene innen skole og utdanning går sammen om en bred satsning for å sikre økt status og bedre rekruttering til læreryrket. - Læreryrket fortjener økt status og vi må lykkes i å få flere til å velge dette yrket, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og forsknings - og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Kunnskapsdepartementet og de viktigste samfunnsaktørene innen skole og utdanning går sammen om en bred satsning for å sikre økt status og bedre rekruttering til læreryrket.  

Klikk her for å se overføring via nett-TV

GNIST er navnet på mobiliseringen, som også skal være overbygningen for en rekke konkrete tiltak som skal gjennomføres de kommende årene for sikre disse målene. Hovedpunkter er en stor rekrutteringskampanje, kompetanseoppbygging for lærere og skoleledere og en ny lærerutdanning. 

Følgende organisasjoner og institusjoner er med i partnerskapet GNIST: Utdanningsforbundet, KS, LO, NHO, Pedagogstudentene, Studentenes Landsforbund Norsk Lektorlag, Skolenes Landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning, og Kunnskapsdepartementet. 

- Flinke og engasjerte lærere er den viktigste faktoren for kvaliteten i skolen. Læreryrket fortjener økt status og vi må lykkes i å få flere til å velge dette yrket, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og forsknings - og høyere utdanningsminister, Tora Aasland. 

En partnerskapsavtale om satsingen ble underskrevet mandag.  Tiltakene og målene som fremmes kan deles inn i fem hovedområder: Bidra til å utvikle lærerprofesjonen, endre og utvikle lærerutdanningene, etablere en nasjonal rektorutdanning, øke kunnskapen om læreren og stimulere rekrutteringen til læreryrket. 

Deltakerne i partnerskapet er enige om å følge utviklingen av arbeidet tett og legger opp til halvårlige gjennomganger av status for de mange tiltakene. Det skal også utvikles indikatorer for måloppnåelse som skal brukes som styringsinformasjon underveis og bidra til at partnerskapets målsettinger blir innfridd. 

- GNIST blir en nasjonal dugnad for å utdanne, rekruttere og beholde dyktige lærere. Vi er svært tilfreds med det brede partnerskapet vi nå får i det videre arbeidet, fremholder Solhjell og Aasland.