Historisk arkiv

Foreslår lovfestet gratis leksehjelp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet sender nå på høring et forslag om lovendringer som gjelder gratis leksehjelp for alle elever på 1.-4. årstrinn, rett til skyss til og fra SFO for funksjonshemmede og krav om politisattest ved ansettelse i musikk- og kulturskoler.

Kunnskapsdepartementet sender nå på høring et forslag om lovendringer som gjelder gratis leksehjelp for alle elever på 1.-4. årstrinn, rett til skyss til og fra SFO for funksjonshemmede og krav om politisattest ved ansettelse i musikk- og kulturskoler.

Gratis leksehjelp

Det foreslås at kommuner og private skoler skal få plikt til å tilby elever på 1.-4. årstrinn leksehjelp. Leksehjelpen skal være gratis, og det skal være frivillig for elevene å delta. Skoleeier står fritt til å organisere leksehjelptilbudet slik de mener det er mest hensiktsmessig i regi av skolefritidsordningen eller skolen. I statsbudsjett for 2010 er det foreslått å bevilge omlag 178 millioner kroner til 8 timer gratis leksehjelp pr. uke.

Skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordning

For å gjøre hverdagen enklere for funksjonshemmede elever og deres foreldre foreslås det at funksjonshemmede som har rett til skyss til og fra skolen skal få rett til skyss til og fra skolefritidsordningen.

Politiattest i musikk og kulturskoler

Ved ansettelse i skole eller skolefritidsordning er det i dag krav om fremleggelse av politiattest. Av hensyn til elevene ved musikk- og kulturskoler foreslår regjeringen at det innføres tilsvarende krav om politiattest ved ansettelse i musikk- og kulturskole.

Høringsfristen er 31. desember 2009.