Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Frankrike ønsker økt samarbeid med Norden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Franske universiteter ønsker å utvide samarbeidet med nordiske universiteter og høyskoler. – Det er vikitg å styrke samarbeidet med Frankrike både bilateralt og innenfor EUs rammeprogram for forskning, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

Statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland deltok i dag på et seminar for representanter fra franske og norske utdanningsinstitusjoner.
– Frankrike er en av våre viktigste samarbeidsland innfor høyere utdanning og forskning. Det er vikitg å styrke samarbeidet med Frankrike både bilateralt og innenfor EUs rammeprogram for forskning, sa Aasland i sin innledning.
 

Franske universiteter ønsker å utvide samarbeidet med nordiske universiteter og høyskoler. Derfor arrangeres det en besøksrunde i de nordiske landene 16. - 20. november. Representanter fra omkring 20 franske utdanningsinstitusjoner deltar på turneen, som arrangeres av Campus France, en organisasjon som arbeider for å styrke internasjonaliseringen av fransk høyere utdanning.

Målet med seminaret er å styrke norsk - franske relasjoner innenfor høyere utdanning og øke kunnskapen om de respektive lands utdanningssystemer.

I tillegg skal en se på muligheter og utfordringer knyttet til økt mobilitet mellom Frankrike og Norge, samarbeid om fellesgrader og muligheter for mer samarbeid mellom institusjonene og næringslivet.

Det legges dessuten opp til møter mellom franske og norske utdanningsinstitusjoner, for å finne konkrete samarbeidsmuligheter.

Til toppen