Historisk arkiv

Ian M. Hacking tildeles Holbergprisen 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Holbergprisen 2009 går til den kanadiske filosofen og vitenskapsteoretikeren Ian M. Hacking. – Gjennom sitt brede vitenskapelige virke bidrar Ian Hacking til å bryte ned tradisjonelle skiller mellom naturvitenskap og humanistiske fag. Dette gjør ham til en verdig vinner av Holbergprisen 2009, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Holbergprisen 2009 går til den kanadiske filosofen og vitenskapsteoretikeren Ian M. Hacking. – Gjennom sitt brede vitenskapelige virke bidrar Ian Hacking til å bryte ned tradisjonelle skiller mellom naturvitenskap og humanistiske fag. Dette gjør ham til en verdig vinner av Holbergprisen 2009, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

 

Holbergprisen, som har en verdi på 4,5 millioner kroner, deles hvert år ut for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Årets Holbergpris vil bli delt ut i Håkonshallen i Bergen onsdag 25. november.

Ian M. Hacking er professor ved Toronto University og medlem av Collège de France. I sin begrunnelse for årets utnevnelse fremhever fagkomiteen for Ludvig Holbergs minnefond at Hackings arbeid gir ”stadig gjenklang innenfor både humaniora og samfunnsvitenskap, fordi det har endret selve rammeverket for vår forståelse av samspillet mellom naturlige og sosiale virkeligheter”.

Fagkomiteen slår videre fast at Hackings kombinasjon av ”stringent filosofisk og historisk analyse har endret vår forståelse av hvordan sentrale begreper oppstår gjennom vitenskapelig praksis og i bestemte sosiale og institusjonelle sammenhenger”.

Hacking er blant annet kjent for sine arbeider om hvilken rolle forestillingen om sannsynlighet har spilt i den moderne verden. 

Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere
Styret for Holbergprisen har også besluttet å tildele Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi til David Fredrik Bloch. Prisen er verdt 250.000 norske kroner. I sin begrunnelse for årets tildeling fremhever fagkomitéen blant annet Blochs doktoravhandling fra 2006, som gir en ”original nytolkning av Aristoteles’ teori om hukommelsen og en analyse av hvordan denne teorien ble mottatt av muslimske og kristne forfattere i middelalderen". 

Holbergs internasjonale minnepris deles i år ut for sjette gang. Holbergprisen har sitt navn etter den norsk-danske akademikeren og dramatikeren Ludvig Holberg (1684–1754). Hoveddelen av Holbergs forfatterskap bestod av faglige skrifter, deriblant betydelige verk innenfor europeisk og dansk-norsk historie, jus og statsvitenskap.

Regjeringen tok i 2003 initiativ til å opprette Ludvig Holbergs minnefond med en fondskapital på 200 millioner kroner. Fondet forvaltes av Kunnskapsdepartementet.

Den årlige avkastningen tildeles Universitetet i Bergen, som har ansvar for tildeling til prisvinneren og den øvrige disponering av midlene. Formålet med prisen er å heve fagenes status i samfunnet og å stimulere barn og unges interesse for fagene.

Les mer på: http://www.holbergprisen.no