Forsiden

Historisk arkiv

John Bauer-skole må betale tilbake offentlig tilskudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har fattet vedtak i klagesak fra de private skolene John Bauer Oslo og John Bauer Bergen. Departementet krever at skolen i Bergen tilbakebetaler 2,9 millioner kroner innen 1.september i år.

I vedtak 10. juli 2008 krevde Utdanningsdirektoratet retting av forholdet rundt daglig ledelse ved John Bauer-skolene i Oslo og Bergen; direktoratet krevde betydelige beløp tilbakebetalt og noe fremtidig tilskudd ble holdt tilbake. Direktoratets vedtak var i hovedsak begrunnet i utbetalinger over skolenes kontrakter med nærstående selskap. Etter privatskoleloven er det forbudt å ta utbytte fra skoledriften. Offentlige tilskudd og skolepenger kan ikke føres ut av skoledriften. Alle offentlige tilskudd og skolepenger skal i følge privatskoleloven komme elevene til gode.

Departementet har i sin gjennomgang av dokumenter i saken ikke funnet at de offentlige utbetalingene til John Bauer Bergen har kommet videre til elevenes beste. 

Kunnskapsdepartementet har derfor langt på vei opprettholdt direktoratets vedtak.

Vedtaket i klagen fra John Bauer Bergen AS (som nå heter Bergen Private Gymnas AS) er realitetsbehandlet med følgende utfall: 

  1. Selve avtalen om daglig leder stred ikke mot privatskoleloven, men godtgjørelser som var utbetalt var altfor høy. Departementet ber Utdanningsdirektoratet behandle tilbakeholdelse av fremtidig tilskudd på nytt.
  2. Departementet har ikke funnet dokumentasjon på at det var levert tjenester som kom elevene til gode i avtalene om personaltjenester, rådgivningstjenester og om levering av tjenester om etablering, utvikling og drift av skolen. 

John Bauer Oslo AS begjærte oppbud umiddelbart etter direktoratets vedtak juli 2008. Styret i konkursboet har ikke ønsket å tre inn i klagen, og tidligere styreleder har ikke erklært at klagen opprettholdes. På denne bakgrunn har Kunnskapsdepartementet formelt avvist klagen fra John Bauer Oslo AS.