Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Nytt Manifest mot mobbing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell signerte sammen med sentrale nasjonale parter i dag et nytt Manifest mot mobbing.

Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell signerte sammen med sentrale nasjonale parter i dag et nytt Manifest mot mobbing.  

-  Barn og unge skal få vokse opp i trygge omgivelser uten mobbing. Gjennom Manifest mot mobbing forplikter mange viktige parter seg til å forebygge og bekjempe mobbing, sa statsminister Jens Stoltenberg.  

-  Vi ser at innsatsen gir resultater. Der det satses systematisk på å bekjempe mobbing, blir det bedre. Likevel er vi langt unna målet om at ingen skal oppleve mobbing og at alle skal føle seg trygge på skolen og skoleveien, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. 

Det første manifestet ble signert i 2002. Arbeidet ble videreført med et nye manifest både i 2005 og 2006. 

-  Det er de voksnes ansvar å sørge for gode og inkluderende oppvekstmiljø. Partene forplikter seg sammen med regjeringen til å videreføre og styrke arbeidet mot mobbing, sier statsministeren og kunnskapsministeren. 

Manifestpartnerne som signerte det nye manifestet i dag var:
statsminister Jens Stoltenberg
kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell
leder Utdanningsforbundet Helga Hjetland
leder Kommunenes sentralforbund Halvdan Skard
leder Foreldreutvalget for grunnopplæringen Loveleen Rihel Brenna
leder Fagforbundet Jan Davidsen
leder Skolenes landsforbund, Stein Grøtting.

Resultater fra Elevundersøkelsen viser at de aller fleste trives på skolen, men noen elever opplever mobbing. Derfor styrker regjeringen innsatsen mot mobbing og nær dobler midlene til arbeid mot mobbing til 14 millioner kroner i 2009.

Lenke til Manifestet mot mobbing

Bård Vegar Solhjell og Jens Stoltenberg sammen med elever

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se flere bilder publisert av Statsministerens kontor