Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rammeplanutvalg for ny lærerutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Målet for ny lærerutdanning er en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som er attraktiv, innovativ og krevende og som har høy kvalitet. Kunnskapsdepartementet har nå oppnevnt et utvalg som skal utarbeide et forslag til nasjonal rammeplan for utdanningen.

 

Utvalget har fått et tredelt mandat:

 • Utarbeide forslag til KD til en nasjonal rammeplan som i forskriftsform gir de overordnede bestemmelsene for utdanningen
 • Organisere og styre en nasjonal prosess ved hjelp av bredt sammensatte faggrupper som skal utvikle nasjonale tilrådninger om institusjonenes arbeid med fagenes innhold, differensiering, internasjonalisering m.m.
 • På grunnlag av den nasjonale prosessen foreslå for KD indikatorer som kjennetegner ny lærerutdanning og som kan legges til grunn for etterprøving av kvaliteten i programmene.

 Lenke til mandat

 • Petter Aasen, leder, rektor, Høgskolen i Vestfold
 • Hans Jørgen Binningsbø, ass. rektor, Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Knut Steinar Engelsen, førsteamanusensis, Høgskolen Stord/Haugesund
 • Knut Patrick Hanevik, dekan, Høgskolen i Oslo/leder av Nasjonalt råd for lærerutdanning
 • Sven-Erik Hansén, professor, Åbo Akademi, Finland
 • Jorunn Hegna, rektor, Høgås skole, Notodden
 • Kåre Heggen, professor, Høgskulen i Volda/Senter for profesjonsstudier, Oslo
 • Tore Isaksen, utdanningsdirektør i Drammen kommune
 • Berit Karseth, professor, Universitetet i Oslo
 • Lise Iversen Kulbrandstad, rektor, Høgskolen i Hedmark
 • Vibeke Lundby, dekan, Universitetet i Tromsø
 • Vibeke Hammer Madsen, adm.dir. HSH
 • Elaine Munthe, instituttleder, Universitetet i Stavanger
 • Jorunn Dahl Norgård, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet
 • Ann Karin Orset, høgskolelektor, Høgskolen i Bodø
 • Frode Rønning, professor, Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Renate Mari Walberg, student, Studentenes Landsforbund

 

 

Til toppen