Historisk arkiv

Regjeringen gir penger til sensasjonelt fossilfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Paleontolog Jørn Hurum ved Naturhistorisk museum og har funnet et fossil som kan bli helt avgjørende for hele vår evolusjonslære. Fossilet har fått navnet Ida og er 47 millioner år gammelt og kan være ”the missing link” i menneskenes utviklingsrekke.

Photo: Jørn HurumPaleontolog Jørn Hurum ved Naturhistorisk museum har funnet et fossil som kan bli helt avgjørende for hele vår evolusjonslære. Fossilet, som har fått navnet Ida og er 47 millioner år gammelt, ble presentert på en pressekonferanse i American Museum of Natural History i New York 19.mai. Fossilet kan være ”the missing link” i menneskenes utviklingsrekke.

 

En internasjonal forskergruppe har de siste to årene, i hemmelighet, studert og dokumentert det eldste komplette fossilfunnet av en primat.

- En milepæl er nådd når denne forskningen publiseres. Ved å studere våre slektninger blant primatene kan vi lære mer om oss selv, sier forskningsminister Tora Aasland. Det er Universitetet i Oslo og Naturhistorisk museum som har organisert forskergruppen.

- Jeg vil benytte anledningen til å gratulere Naturhistorisk museum og Universitetet i Oslo for å ha anskaffet fossilet og paleontolog Jørn Hurum og hans forskergruppe for det forskningsresultatet som er oppnådd. Som statsråd for forskning og høyere utdanning er jeg imponert over dette prosjektet som vil gi oss både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og gi oss mer viten om vår opprinnelse. Dette viser også at norsk forskning og norske forskere kan konkurrere på høyeste internasjonale nivå, sier forskningsminister Tora Aasland.

Fersk statistikk viser at Norge er ett av landene i verden som har sterkest økning i antall publiserte resultater av forskning og at norske forskere i økende grad blir sitert av andre forskere.

Statsråd for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland, opplyste gjennom en videohilsen til pressekonferansen i New York at den norske regjeringen har bevilget 2,2 millioner kroner til Naturhistorisk museum i Oslo for å sikre god oppfølging av det sensasjonelle funnet.

Se videohilsen fra forskningsministeren

Les mer om saken på www.forskning.no

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Jørn Hurum, Geologisk museum ved Universitetet i Oslo