Historisk arkiv

Utdanningsspeilet 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Læringsresultata frå grunnskolen og heimebakgrunnen til elevane er dei viktigaste årsakene til at mange elevar og lærlingar fell ut av vidaregåande opplæring. Dette kjem fram i Utdanningsspeilet 2008, som er publisert i dag.

 

Les mer på Utdanningsdirektoratets hjemmesider