Historisk arkiv

Vil vurdere mappevurdering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Jeg er glad for å kunne fortelle dere at jeg vil gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å legge til rette for forsøk og utprøving – blant annet av mappevurdering, som vil være et alternativ til eksamen, sa kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell på gårsdagens elevting.

 - I Soria Moria-erklæringen har regjeringen sagt at vi vil ”prøve ut nye evaluerings- og eksamensformer”. Elevorganisasjonen har etterlyst handling på dette punktet. Jeg er derfor glad for å kunne fortelle dere at jeg vil gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å legge til rette for forsøk og utprøving – blant annet av mappevurdering, som vil være et alternativ til eksamen, sa kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell på gårsdagens elevting. 

Mappevurdering er tidligere prøvd i Oslo-skolen og på Kragerø og Lunde videregående skoler.  

Rammene for forsøket med mappevurdering er ennå ikke lagt. Men det er skoleeier som må søke om denne typen forsøk og Utdanningsdirektoratet som godkjenner søknadene om forsøk. 

- Ingen skoler vil bli påtvunget dette forsøket. Eksamen, uansett hvordan den gjennomføres, vil ikke være frivillig, sier kunnskapsministeren.

 Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

 

 

 

 

 

 

 

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell sier til Elevtinget at han vil prøve ut nye evaluerings- og eksamensformer.