Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Delrapport om opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har nå fått en delrapport fra Østbergutvalget. Den omhandler barnehage og grunnskole. Endelig rapport fra utvalget kommer sommeren 2010.

Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne (”Østbergutvalget”) ble oppnevnt i oktober 2008. Utvalget har frist til 1. juni 2010 til å avgi endelig rapport. I tråd med oppdraget har utvalget nå avgitt en delinnstilling med foreløpige vurderinger og forslag om barnehage og grunnskole.

Hovedpunkter fra utvalgets delinnstilling:

• God og relevant kompetanse i alle ledd på alle nivåer i opplæringssektoren er en kritisk variabel for å kunne sikre et godt og stabilt opplæringstilbud for ulike grupper minoritetsspråklige.
• Det må fortsatt arbeides aktivt for å øke minoritetsspråklige barns deltakelse i barnehage.
• Særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring er virkemidler som bør tas i bruk oftere og mer variert.
• Rettighetene til barn av asylsøkere og enslige mindreårige asylsøkere må styrkes.

Endelige vurderinger, konklusjoner og tiltak vil komme i utvalgets endelige innstilling, som skal komme innen 1. juni 2010.

Lenke til rapporten "Delrapport om barnehage og grunnskole" (pdf)