Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Klage avvist – Fredsskolen kan starte opp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har avvist klagen fra Oslo kommune på Utdanningsdirektoratets vedtak om å godkjenne den private Fredsskolen. Dette innebærer at skolen kan starte sin virksomhet fra høsten 2010. Godkjenningen gjelder for opplæring av inntil 200 elever.

Kunnskapsdepartementet har avvist klagen fra Oslo kommune på Utdanningsdirektoratets vedtak om å godkjenne den private Fredsskolen. Dette innebærer at skolen kan starte sin virksomhet fra høsten 2010. Godkjenningen gjelder for opplæring av inntil 200 elever. 

Lenke til vedtaket

Dersom skolen starter opp, blir den landets eneste religiøse skole på muslimsk grunnlag. Oslo kommunes klage på direktoratets godkjenning var ikke begrunnet, men behandlingen og klagen fra bystyret 22. juli baserte seg i hovedsak på integreringsmessige forhold. 

Kunnskapsdepartementet har etter en samlet vurdering avslått klagen fra Oslo kommune. Det vises til at privatskoleloven, som hjemler godkjenning av slike skoler på religiøst grunnlag, ikke skiller mellom hvilken religion de er tuftet på.  Å generelt skille på grunnlag av religion vil være diskriminerende og i strid med menneskerettighetene. Per i dag er det 95 religiøse privatskoler i Norge, alle på kristent grunnlag. 

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er opptatt av at muslimske privatskoler og andre religiøse skoler ikke motvirker god integrering av barn og familier i det norske samfunnet.

 - Jeg vil derfor gå igjennom om opprettelsen av private religiøse skoler kan hindre integrering og hvordan integrering eventuelt kan vektlegges ved godkjenning av støtte til private religiøse skoler, sier hun.