Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Matematikk for alle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Matematikkgruppen ble satt ned med beskjed om å tenke nytt. Det er jeg glad for at de har gjort. Gruppen kommer med mange gode innspill og anbefalinger om framtidas matematikkfag, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt.

Høsten 2009 nedsatte Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe som skulle lage en utredning om framtidas matematikkfag. Arbeidsgruppen leverte sin rapport 1. juni og presenterte den for Kunnskapsdepartementet i dag.

- Matematikkgruppen ble satt ned med beskjed om å tenke nytt. Det er jeg glad for at de har gjort. Gruppen kommer med mange gode innspill og anbefalinger om framtidas matematikkfag, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt.

Arbeidsgruppen skulle blant annet foreslå tiltak for å bedre opplæringen i matematikk med tanke på kunnskap, forståelse, relevans og engasjement. 

- Opplæringen må bli mer relevant og engasjerende. Vi vil komme tilbake til flere av forslagene i stortingsmeldingen om ungdomstrinnet som kommer til våren, sier Lisbet Rugtvedt.

Ett av forslagene fra gruppen handlet om nivådeling av matematikkfaget på ungdomstrinnet.

- Nivådeling er mer å skru klokken tilbake enn å tenke nytt. Vi skal ha store ambisjoner på vegne av alle elever, sier Lisbet Rugtvedt.

Les mer om gruppens forslag i rapporten ”Matematikk for alle, …men alle behøver ikke å kunne alt” på Utdanningsdirektoratets nettsider