Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Møtte FUB for første gang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen møtte i dag det nyoppnevnte Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som var samlet for første gang. – Med den utviklingen som har vært på barnehageområdet de siste årene er det naturlig at foreldrene også engasjerer seg mer, sier Halvorsen. – Med FUB har de nå et sted å henvende seg for råd og informasjon.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen møtte i dag det nyoppnevnte Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som var samlet for første gang.

–Med den utviklingen som har vært på barnehageområdet de siste årene er det naturlig at foreldrene også engasjerer seg mer, sier Halvorsen. –Med FUB har de nå et sted å henvende seg for råd og informasjon.

Formålet til FUB er å sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker, samt at Kunnskapsdepartementet får et rådgivende organ og en høringsinstans som ivaretar foreldreperspektivet. FUB skal også hjelpe foreldrene med informasjon og veiledning om deres rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalt plan.

Utvalgets sammensetning:

  • Rådgiver/daglig leder Lena Jensen, Oslo, leder
  • Sivilingeniør Dagfinn Bell, Trondheim
  • Hjelpepleier/sosial entreprenør Honoratte Muhanzi Kashale, Fetsund
  • Lektor Egil Dahl, Oslo
  • Advokat Hege Oftedal, Stavanger
  • Eksportsjef Jimmy Høiberget, Østre Toten, vara

Utvalget har en funksjonstid på fire år, til og med 2014.

Utvalgets medlemmer samlet
for første gang. Foto: KD.

Sekretariatet for Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er lagt til Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Ønsker du rådgivning, ring 22 05 90 70 eller send e-post til post@fub.no

Til toppen