Historisk arkiv

Realfag for framtida

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Tenk stort om de små - de som nå begynner i barnehagen er morgendagens realister, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun åpnet realfagskonferansen "Tenke det, ønske det, ville det med...".

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen åpnet mandag konferansen Tenke det, ønske det, ville det med... - hvorfor og hvordan implementere ny realfagsstrategi?. Konferansen ble arrangert av Renate-senteret, som arbeider for å rekruttere flere elever og studenter til realfag og teknologi.

- Vi har et stort behov for realister og realfagskompetanse i framtida. Tidlig innsats er vårt mest effektive virkemiddel. Tenk stort om de små - de som nå begynner i barnehagen er morgendagens realister, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen blant annet i sitt innlegg.

På konferansen åpnet HKH Kronprinsesse Mette-Marit Renate-senterets "rollemodellbyrå", ALFA. Les mer på Renate-senterets hjemmesider.  

Hovedmålene for regjeringens realfagsstrategi "Realfag for framtida" er å øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekruttering og gjennomføring på alle nivåer. Dessuten skal norske elevers kompetanser i realfag styrkes. Et hovedmål er også å øke rekrutteringen av jenter til matematikk, fysikk, kjemi og teknologifagene. Strategien gjelder for perioden 2010-2014.