Historisk arkiv

Informasjonsmøte om entrepenørskap i utdanningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet arrangerer informasjonsmøte for univeristeter og høyskoler om entrepenørskap i utdanningen. For de som ikke har anledning til å delta på konferansen, er det mulig å følge med via nett-tv.

Kunnskapsdepartementet arrangerer informasjonsmøte for univeristeter og høyskoler om entrepenørskap i utdanningen. For de som ikke har anledning til å delta på konferansen, er det mulig å følge med via nett-tv.

Lenke til program for konferansen

Som et ledd i oppfølgingen av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen inviterer Kunnskapsdepartementet universiteter og høyskoler til informasjonsmøte.

Hensikten med møtet er å utdype hva som ligger i den studentrettede satsingen på entreprenørskap i høyere utdanning og stimulere til samarbeid og erfaringsutveksling både internt og mellom institusjoner.

Målgruppen for seminaret er institusjonsledelsen eller andre som har en sentral rolle i arbeidet med entreprenørskap ved institusjonene

Nett-tv sendingen starter kl 1215 og det er først og fremst de gode eksempelene som vil bli overført for de som ikke har anledning til å være til stede på konferansen.

Lenke til nett-tv sendingen finner du her