Historisk arkiv

Utredning om elevombud og læringsmiljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utredningen om elevombud og regelverket knyttet til elevenes psykososiale miljø ble levert Kunnskapsdepartementet denne uka. Den tar blant annet opp behovet for å styrke støtte og veiledning til foreldre og elever i mobbesaker.

Utredningen om elevombud og regelverket knyttet til elevenes psykososiale miljø (opplæringslovens kapittel 9a) utført av Universitetet i Oslo ble levert Kunnskapsdepartementet denne uka. Den tar blant annet opp behovet for å styrke støtte og veiledning til foreldre og elever i mobbesaker.

- Her er det en rekke interessante forslag for å forsterke innsatsen mot mobbing, sier kunnskapminister Kristin Halvorsen.

Fylkesmennenes kartlegging av alvorlige mobbesaker viste at mange skoler og skoleeiere lar det la gå for lang tid før de gjør noe med mobbing. Forslaget om utredningen var et av tiltakene i det forrige Manifest mot mobbing.

Lenke til rapporten.