Historisk arkiv

Historisk arkiv

Flere vil bli lærer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Flere medier har de siste dagene hatt omtale av GNIST-kampanjen, der enkelte har stilt spørsmål rundt både ressursbruk og resultater. Kunnskapsdepartementet mener denne kampanjen har vært helt nødvendig.

Flere medier har de siste dagene hatt omtale av GNIST-kampanjen, der enkelte har stilt spørsmål rundt både ressursbruk og resultater. Kunnskapsdepartementet mener denne kampanjen har vært helt nødvendig for å få flere til å søke seg mot læreryrket. Resultatene er svært positive.

Det er ikke riktig, slike det fremgår i flere medier, at det er brukt 59 millioner kroner på GNIST-kampanjen. Det korrekte tallet er 25 millioner kroner.  Denne satsningen har bidratt til en økning på nesten femti prosent i søkningen til lærerutdanningene, mot en generell økning til høyere utdanning på 28 prosent. Dette førte også til at kampanjen vant prisen Årets holdningskampanje i 2010.

Nettopp fordi kampanjen har vært så vellykket, vil det i de nærmeste tre årene brukes ytterligere 14 millioner kroner til å rekruttere lærere. I tillegg planlegger Kunnskapsdepartementet en lignende rekrutteringskampanje rettet mot førskoleutdanningen, her skal det brukes 25 millioner de neste årene.

Unge mennesker søker til høyere utdanning før de har avlagt eksamen. En del klarer ikke kravene til å komme inn på lærerutdanningene. Men også når vi ser på utviklingen for slike kvalifiserte søkere er utviklingen svært positiv, med en økning på nesten 50 prosent for de som hadde lærerutdanning som sitt førstevalg. Det betyr at det er nær 1 400 flere mennesker som kan begynne på en lærerutdanning sammenliknet med startåret for GNIST-satsingen i 2008.

Måten lærerne og lærerutdanningen omtales på i media har også gått den rette veien. Da GNIST-kampanjen startet, var medias bilde klart negativt, nå er det overveiende positivt.

Dette har også hjulpet på statusen for læreryrket. Mens det i 2009 var 16 prosent i alderen 18-25 år som mente at læreryrket hadde høy attraktivitet, er dette tallet nå 25 prosent.

Rekrutterings-kampanjenene handler om mer enn rene søkertall. Det er også holdningskampanje som skal øke lærernes og førskolelærernes status og gi dem den rosen og hyllesten de fortjener – Kunnskapsdepartementet vektlegger at lærerne gjør verdens viktigste jobb!

 

Les mer:

http://gnistweb.no/aktuelt/75/stor-kning-i-antall-kvalifiserte-skere-til-laererutdanningene.html