Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

God praksis-konferanse om arbeid mot mobbing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Det er behov for å øke innsatsen lokalt for å hindre at elever opplever mobbing, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Nå inviterer Kunnskapsdepartementet til konferanse der praktikere og forskere vil presentere hva som virker i arbeidet mot mobbing.

- Det er behov for å øke innsatsen lokalt for å hindre at elever opplever mobbing, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Nå inviterer Kunnskapsdepartementet til konferanse der praktikere og forskere vil presentere hva som virker i arbeidet mot mobbing. Konferansen overføres på nett-tv.

Elevundersøkelsen har de siste årene ikke vist noen nedgang i andelen elever som opplever mobbing fra år til år. Det er verdt å merke seg at elevene i Elevundersøkelsen 2010 oppgir en økning i mobbing utført av lærere og andre voksne på skolen. 

- Mobbing skjer på alle skoler, det kan gi store og alvorlige konsekvenser for elevene og er en utfordring for hver eneste skoleleder og lærer i landet. Det er behov for å øke innsatsen lokalt for å hindre at elever opplever mobbing. Et godt læringsmiljø er en av flere viktige betingelser for god læring, sier Kristin Halvorsen.

På konferansen vil forskere og erfarne praktikere belyse spørsmål om hva som kjennetegner god praksis for arbeid mot mobbing og se på tiltak som virker for å bekjempe mobbing.

Formålet med konferansen er å komme til enighet om noen anbefalinger for god praksis.

Anbefalingene for god praksis om arbeid mot mobbing vil gjøres tilgjengelig på departementets nettsider, og de skal kunne diskuteres og brukes videre i utdanningssektoren. 

18. januar 2011, kl 10-13
Litteraturhuset, Amalie Skram-salen

Her kan du følge konferansen på nett-tv og se den i opptak 

 

Program

Forsker Therese Nerheim Hopfenbeck fra ILS, UIO er ordstyrer og står for oppsummeringen.

10.00-10.10         Innledning om formålet med seminaret, statsråd Kristin Halvorsen

10.10- 10.20        Mobbing i norsk skole i følge Elevundersøkelsen. Skoler med høy og lav forekomst av mobbing, hva er forskjellen. Basert på Elevundersøkelsen og utdypende case studier, NIFU (Rapporten "Hvis noen forteller om mobbing…"  er tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider)

10.20-10.30         Ledelse av skolen og klassen som tiltak mot mobbing, professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Hedmark

10.30-10.40         Hva virker i arbeidet mot mobbing, Eamonn Noonan fra The Campbell Collaboration

10.40-10.50         Hvordan reagere når mobbing oppdages, forsker Anne Arnesen fra Atferdssenteret

10.50-11.00         Hva kan skolen gjøre for å unngå mobbing? professor Dan Olweus fra Olweus-gruppen ved UiB

11.00-11.10         Implementering av god praksis for arbeid mot mobbing, professor Erling Roland fra Senter for atferdsforskning

11.10-11.25         Lett lunsj

11.25-11.35         Erfaringer med skolens håndtering av mobbing fra et foreldreperspektiv, Kristin Oudmayer, forfatter av boken Fordi jeg fortjener det?

11.35-11.45         Hva kan en lærer gjøre for å hindre at mobbing oppstår, og for å hjelpe elever som er utsatt for mobbing, Inger Bergkastet fra Majorstuteamet

11.45-11.55         Hva kan rektor gjøre i arbeidet mot mobbing, rektor Hege Marie Blaker ved Gran ungdomsskole

11.55-12.15         Oppsummering av konsensuspunkter ved ordstyrer

12.15-12.35         Innlegg fra partene på 5 min hver, Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet, KS, og FUG

12.35-12.55         Kommentarer fra salen og debatt om konsensuspunktene med panel av innlederne

12.55-13.00     Oppsummering av statsråd Kristin Halvorsen

Til toppen