Historisk arkiv

Ny attraktiv, innovativ og krevende ingeniørutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ny rammeplan for ingeniørutdanning er nå fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Den nye rammeplanen skal sikre en ingeniørutdanning av høy faglig kvalitet som anerkjennes nasjonalt og internasjonalt.

Ny rammeplan for ingeniørutdanning er nå fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Den nye rammeplanen skal sikre en ingeniørutdanning av høy faglig kvalitet som anerkjennes nasjonalt og internasjonalt.


– Den nye utdanningen skal være attraktiv og relevant. Jeg er sikker på at institusjonene i samarbeid med arbeids- og næringslivet vil skape en utdanning som vil rekrutterer dyktige og motiverte studenter, sier statsråd for forskning
og høyere utdanning Tora Aasland.

Den nye forskriften er kortfattet med hovedvekt på formål, kandidatenes forventede læringsutbytte og utdanningenes oppbygging. Det er lagt til rette for et internasjonalt semester og en bacheloroppgave på 20 studiepoeng. En viktig målsetting har vært at studentene skal få tilbud om en integrert utdanning med helhet og sammenheng mellom arbeidsmetoder, fag, emner, teori og praksis.

– Flere studenter må fullføre ingeniørutdanningen de starter på. Det er et grunnleggende mål for arbeidet til universitetene og høyskolene framover, sier Aasland.

 
Kunnskapsdepartementet har satt av 4 millioner kroner til arbeid med å følge opp den nye rammeplanen. Departementet vil samarbeide tett med Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) for å stimulere til økt faglig samarbeid mellom lærestedene og bidra til erfaringsspredning, ansvarsdeling og kompetanseutvikling i de faglige miljøene. Departementet ser også positivt på det arbeidet som NRT nå vil gjøre med å fullføre de nasjonale retningslinjene som vil følge den nye rammeplanen.

Lenke til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning


Del