Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

PISA-undersøkelse om digital lesing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

For første gang deltar norske elever i den digitale leseprøven i PISA. Norske 15-åringer ligger på gjennomsnittet i denne.

For første gang deltar norske elever i den digitale leseprøven i PISA. Norske 15-åringer ligger på gjennomsnittet i denne. - Vi må bli bedre på å integrere digitale ferdigheter i undervisningen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en kommentar til resultatene.

PISA (Programme for International Student Assessement) måler 15-åringes kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Studien inneholder en digital leseprøve som måler hvor gode elevene er til å lese, navigere og vurdere informasjon fra digitale tekster.

- Jeg mener vi har forutsetninger for å gjøre det bedre enn dette. Vi har bra med IKT-utstyr i skolene, norske elever er ivrige brukere av digitale medier og digitale ferdigheter inngår i læreplanene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Hovedundersøkelsen PISA 2009 viste framgang for norske elever, og mest positive var resultatene for lesing. Størst var framgangen på de laveste nivåene.

- Vi trenger likevel å jobbe mer med å utvikle elevenes bredde i leseferdighet, noe også den nye undersøkelsen i digital lesing viser, sier Halvorsen.  

De sør-koreanske elevene skårer best på den digitale prøven, og ligger mer enn halvannet år foran de norske 15-åringene i digital lesing. Av de nordiske landene skårer de svenske og islandske elevene bedre enn de norske elevene. Danmark skårer litt under Norge.

I alle land gjør jentene det bedre enn guttene, men forskjellen er mindre på den digitale leseprøven enn på den papirbaserte prøven i PISA-studien. Norge er blant landene som har store kjønnsforskjeller. Bare New Zealand har større kjønnsforskjell enn Norge i digital lesing.

Elever som ofte leser aviser, oppslagsverk og søker informasjon på nett gjør det også godt på den digitale leseprøven. Målrettet undervisning med integrert bruk av digitale medier og informasjonsinnhenting ser ut til å fremme elevenes digitale lesekompetanse.

De norske elevene skårer under gjennomsnittet på oppgaver som krever stor innsats. De leser morsomme og personlige tekster bedre enn saklige tekster med akademisk og voksent språk.

- Vi skal nå presisere hva elevene må kunne av digitale ferdigheter og beskrive forventet progresjon for alle de grunnleggende ferdighetene. Jeg vil legge vekt på at nye endringer i læreplanen følges opp med veiledninger og kompetanse for lærerne slik at vi sikrer en god praksis i hvert enkelt klasserom, sier kunnskapsministeren.

 

Til toppen