Historisk arkiv

Flere fortsetter på videregående

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nye tall fra fylkene viser at andelen elever som går videre fra VG1 har økt med ett prosentpoeng fra 2010 til 2011. -Tallene betyr i praksis at mellom 700 og 800 flere elever går videre fra VG1 til VG2 på landsbasis. Det viser at vi ligger godt an i forhold til målene vi har satt oss, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Nye tall fra fylkene viser at andelen elever som går videre fra VG1 har økt med ett prosentpoeng fra 2010 til 2011.

-Tallene betyr i praksis at mellom 700 og 800 flere elever går videre fra VG1 til VG2 på landsbasis. Det viser at vi ligger godt an i forhold til målene vi har satt oss, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

Hun skal i løpet av våren ha dialogmøter med utdanningssjefer og politikere i alle fylker for å få en statusrapport om arbeidet med å få flere elever til å fullføre videregående skole (Ny GIV-prosjektet).

Mandag møtte kunnskapsministeren representanter fra de åtte fylkene i region Øst: Oslo, Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold til et dialogmøte i Oslo. Her ble det presentert nye tall som viser at flere elever gikk videre fra VG1 til VG2 høsten 2011 enn året før.

Regjeringen har satt seg som mål at andelen elever som gjennomfører videregående opplæring skal økes fra 69 prosent til 75 prosent innen 2015.

- Dette er et krevende, men realistisk mål, understreker Halvorsen.

Ny GIV er et treårig prosjekt som skal etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Det er iverksatt både nasjonale og lokale tiltak. Ny GIV ble lansert høsten 2010 og går ut 2013.   

-Vi vet at mange elever sliter med motivasjonen. Det finnes ingen trylleformler, men erfaringene fra Ny GIV har vist oss at elever som hadde mistet motivasjon mot slutten av ungdomsskolen har fått bedre prestasjoner og lyst til å fortsette, sier Halvorsen.