Historisk arkiv

Matteressurser på nett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Her finner du noen nyttige lenker til matematikk på nett.

Bilde av elever. (Scanpix/ © Corbis.  All Rights Reserved.)

Matematikksenteret:
Senteret skal ha som hovedoppgave å lede og å koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter for matematikkdidaktisk kompetanse.
http://www.matematikksenteret.no/

Matematikk.org:
Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom HiOA, UiTø, NTNU, UiA, UiB, UiO og NSMO
http://www.matematikk.org/

Vitensenteret:
Matematikkverkstedets tilbud til skoler og barnehager
http://nordnorsk.vitensenter.no/matematikk/

Matemania:
Læremiddelet inviterer til en reise i et matematisk landskap. Sentrale emner fra læreplanen er mål for ferden. Elevene, foreldre og lærere vil kunne navigere mellom forskjellige fagområder og forskjellige arbeidsmåter, fagtekster og aktiviteter som hører hjemme i ungdomsskolematematikken www.matemania.no

Geogebra:
Et gratis geometriprogram: www.geogebra.no

Nysgjerrigper:
En nettressurs der matematikk er en av mange temaer som inspirerer store og små /elever, lærere og foreldre: http://nysgjerrigper.no/temaer/sprakogtall

Inspirasjon til lærere (og foreldre): 
http://www.skoleipraksis.no/

www.lamis.no

http://www.caspar.no/tangenten.php

Hint: Applikasjoner for smarte telefoner og nettbrett blir lansert hele tiden. Noen av disse applikasjonene er betalingstjenester, mens andre er gratis. Søk etter spill der man ”lures” til å lære algebra gjennom morsomme puzzleoppgaver.