Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Seminar i Kunnskapsbanken om barnehagen som dannings- og læringsarena

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Seminar i Kunnskapsbanken 21. august kl 14-17 – om barnehagen som dannings- og læringsarena. Hold av datoen!

 

Kunnskapsdepartementet arbeider med tre stortingsmeldinger: på barnehage-, opplærings- og  forskningsfeltene – og vi trenger innspill! Derfor inviterer vi til en rekke av åpne seminarer i Kunnskapsbanken, som skal bidra til åpne og inkluderende prosesser rundt utformingen av politikken på  feltet . Seminarrene vil ha temaer som går på tvers av hele kunnskapsfeltet, men vil også  handle om enkelttemaer.

Denne gang er seminaret knyttet til den kommende stortingsmeldingen om framtidens barnehage.  

Seminar i i Kunnskapsbanken – Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18

21. august 2012 kl 14 – 17.

Påmelding:  [email protected]

Barnehagen – barndomsarena og samfunnsinstitusjon

 

1400     Innledning

Statsråd Kristin Halvorsen

Barnet og barnehagen

Barneombud Anne Lindboe

Til barnas beste

Stipendiat  Jon Christian Fløysvik Nordrum, Universitetet i Oslo

Barn og barndom – forebygging og sosial utjevning

Forsker  Terje Ogden, Atferdssenteret/Universitetet i Oslo

Barnehagen i et internasjonalt perspektiv – som offentlig ansvar og utdanning

Haldis Holst, Utdanningsforbundet

Barn i samfunnet, tilhørighet og mangfold

Journalist, forfatter og samfunnsdebattant Kathrine Aspaas

 

1535 – 1545 Pause

 

Barnehagen  som lærings- og danningsarena

 

1545    Barnehagen som dannings- og læringsarena

Filosof Henrik Syse

Barnehagen som danningsarena

Forsker Elin Eriksen Ødegaard, Høgskolen i Bergen

Barnehagen som kultur- og danningsarena

Styrer Jane Eilertsen i Akrobaten barnehage, vinner av Barnehageprisen for kunst og kultur 2011

Tallenes tale, hva sier statistikken

Forsker Lars Gulbrandsen, NOVA

 

1700     Avslutning