Historisk arkiv

Spesialutsending for utdanning, forskning og teknologi ved Norges ambassade i Moskva

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Avdelingsdirektør Sverre Rustad (53) i Kunnskapsdepartementet er tilsatt som spesialutsending for utdanning, forskning og teknologi ved Norges ambassade i Moskva.

(KD)

Avdelingsdirektør Sverre Rustad (53) i Kunnskapsdepartementet er tilsatt som spesialutsending for utdanning, forskning og teknologi ved Norges ambassade i Moskva.

Stillingen er nyopprettet og innebærer en styrking av det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Russland på området. Russland har opprettet en tilsvarende stilling ved sin ambassade i Oslo.

Rustad har arbeidet med høyere utdanning og forskning på ulike nivåer gjennom det meste av sin yrkeskarriere. Han har utdanning i russisk fra Forsvaret og Universitetet i Oslo og har omfattende internasjonal erfaring, og har også tidligere arbeidet ved den norske ambassaden i Moskva.