Historisk arkiv

Fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I statsråd i dag ble det bestemt at Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø fra 1. august 2013 organiseres som én institusjon under navnet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Initiativet kommer fra institusjonene selv.

I statsråd i dag ble det bestemt at Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø fra 1. august 2013 organiseres som én institusjon under navnet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Initiativet kommer fra institusjonene selv.

– Gjennom fusjonen vil de to institusjonene forene styrke og videreutvikle forskning og høyere utdanning av høy kvalitet i nord og i Norge. Navnet til det nye universitetet understreker det særlige ansvaret for regionen, og jeg er trygg på at universitetet også vil være seg bevisst den nasjonale og internasjonale rollen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Gjennom et nytt universitet med en bred regional forankring vil fusjonen gjøre institusjonene bedre rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som kommer. Fusjonen vil gi mer robuste fagmiljøer, bedre muligheter for faglig utvikling og en styrket administrasjon.

Teknologiutdanning er viktig for næringsutvikling og arbeidsplasser i Finnmark. Det er derfor viktig at Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Høgskolen i Narvik samarbeider om teknologiutdanningen, slik at de samlede ressursene utnyttes til det beste for Nord-Norge og Norge for øvrig.

– Jeg har tillit til at den fusjonerte institusjonen sørger for godt samarbeid og arbeidsdeling med Universitetet i Nordland (UiN). Gjennom Nordområdesenteret har UiN særlig bidratt til utvikling av kunnskap om næringslivets muligheter i nordområdene, spesielt tilknyttet samarbeid med russiske kompetansemiljøer og næringsliv, sier statsråd Kristin Halvorsen.

Departementet vil støtte det videre arbeidet med fusjonen med 20 millioner kroner.