Historisk arkiv

Holbergprisen til Bruno Latour

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I dag ble det kjent at Holbergprisen 2013 tildeles den franske antropologen og sosiologen Bruno Latour. Latour er professor ved Sciences Po i Paris. De senere årene har Latour særlig engasjert seg i spørsmål knyttet til miljø- og klimaendringer.

– Bruno Latour har levert fremragende vitenskapelige bidrag som har påvirket en rekke fagfelt. Han beskrives som en kreativ og uforutsigbar forsker, som ikke er redd for å revurdere tidligere standpunkt. Jeg vil gratulere Bruno Latour med Holbergprisen 2013, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Blant professor Latours viktigste arbeider er Laboratory Life (1979), The Pasteurization of France (1984), Science in Action (1987), We have never been modern (1991), The Love of Technology (1992) og The Making of Law (2002). Latour er også en av forskerne som på 1980-tallet utviklet aktør-nettverk-teorien (ANT), en metodologi som har fått stor utbredelse. De senere årene har Latour særlig engasjert seg i spørsmål knyttet til miljø- og klimaendringer, blant annet med bøkene Politics of Nature (1999) og Inquiry Into Modes of Existence (2012).

Latours engasjement innen museumsvitenskap, estetikk og bruk av digitale teknikker i humaniora ga seg utslag i de oppsiktsvekkende museumsutstillingene «Iconoclash» (2002) og «Making things public» (2005). Begge skapte debatt og engasjement rundt tema knyttet til kunnskap og offentlighet.

Holbergkomiteen skriver i sin begrunnelse at Latour «forener empirisk metode og observasjon med å rive ned etablerte forestillinger. Han omformer måten kunnskap blir organisert på og inviterer til engasjement». 

Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi blir i år tildelt Ingvild Almås, førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole. Almås (f. 1978) forsker på måling av ulikhet i inntekt. Almås har på kort tid markert seg som en ledende forsker internasjonalt, blant annet som den første nordiske kvinnen som har vært eneforfatter av en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet American Economics Review. I essayet viste hun en ny metode for å måle internasjonal ulikhet, og kritiserte eksisterende metoder for store svakheter som har ført til at inntektsnivået i land som for eksempel Kina har blitt overvurdert.

– Ingvild Almås kombinerer fremragende og grensesprengende forskning med samfunnsengasjement og formidling. Hun er et forbilde for andre yngre forskere, og jeg håper at Nils Klim-prisen vil være en inspirasjon for henne i hennes videre akademiske karriere, sier Kristin Halvorsen. 

Holbergprisen ble opprettet av regjeringen i 2003. Prisen er på 4,5 millioner kroner og deles ut hvert år for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Bruno Latour vil motta Holbergprisen ved en høytidelig seremoni i Håkonshallen i Bergen 5. juni.

Nils Klim-prisen er på 250 000 kroner og prisoverrekkelsen vil finne sted i Håkonshallen i Bergen 5. juni.