Historisk arkiv

Likestillingsprisen 2012 til Universitetet for miljø- og biovitenskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) ble i dag tildelt Likestillingsprisen for 2012 på 2 millioner kroner. UMB får prisen for sitt systematiske arbeid for å bedre kjønnsbalansen ved institusjonen.

Rektor ved UMB Hans Fredrik Hoen får pris av kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Foto: KD

Prisen ble delt ut i dag av kunnskapsminister Kristin Halvorsen under årets kontaktkonferanse med universiteter og høyskoler.

–Universitetet for miljø- og biovitenskap har vist en markant holdningsendring i ledelsen og organisasjonen når det gjelder å endre kjønnsbalansen blant de ansatte. Ethvert universitet og høyskole burde la seg inspirere, oppfordret kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Det er sjette gang Kunnskapsdepartementet deler ut Likestillingsprisen. Likestillingsprisen skal styrke og motivere universiteter, høyskoler og forskningsinstituttene i deres likestillingsarbeid. Det er Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif- komiteen) som har vurdert og innstilt årets prisvinner.

– Å endre kulturen innenfor høyere utdanning og forskning krever langsiktig og målrettet arbeid. Kjønnsbalanse handler ikke bare om rettferdighet, men også om behovet for bredde i kompetanse og perspektiver. Dette kan igjen bidra til kreativitet og økt kvalitet. For at norsk forskning skal bli best mulig, må forskningsmiljøene lykkes med å rekruttere talenter av begge kjønn. Ikke minst må de lykkes med å få begge kjønn til å bli i forskningsstillinger, sier statsråd Kristin Halvorsen.