Historisk arkiv

Mindre sammenheng mellom skoleprestasjoner og sosiokulturell bakgrunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Sammenhengen mellom norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag og deres sosiokulturelle bakgrunn har minket fra 2007 til 2011. Nye analyser fra TIMSS 2011 og PIRLS 2011 ble lansert på en konferanse i regi av Utdanningsdirektoratet 14. og 15. oktober.

Sammenhengen mellom norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag og deres sosiokulturelle bakgrunn har minket fra 2007 til 2011. Det viser nye analyser av TIMSS 2011.

 
Nye analyser av TIMSS 2011 og PIRLS 2011 ble lansert på en konferanse i regi av Utdanningsdirektoratet 14. og 15. oktober.


Opptur i Norge, nedtur i Sverige
Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag har bedret seg, mens hovedtendensen i Sverige er stagnasjon eller nedgang i prestasjoner. Artikkelsamlingen ”Opptur og nedtur” presenterer analyser som kan bidra til å forklare utviklingen i Norge og Sverige i de siste TIMSS-studiene. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en internasjonal studie om matematikk og naturfag på 4. og 8. trinn.

I Norge har sammenhengen mellom elevenes prestasjoner og sosiokulturelle status minket fra 2007 til 2011, mens den har økt i Sverige. Det gjelder prestasjoner i både matematikk og naturfag på 4. og 8. trinn. Elevenes sosiokulturelle status (elevenes hjemmebakgrunn) er beregnet ut fra hvor mange bøker elevene oppgir at de har hjemme og foreldrenes høyeste utdanningsnivå.

Ikke store kjønnsforskjeller i lesing
PIRLS 2011 viser at det ikke er store kjønnsforskjeller i lesing blant norske 4. og 5. klassinger. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er en internasjonal studie om leseferdigheter.

Andelen svake lesere i Norge har gått ned sammenliknet med 2006. På 4. trinn er det en nedgang fra 33 til 29 prosent av elevgruppen. I artikkelsamlingen ”Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv” har forskerne sett nærmere på hva lærerne og skolen gjør når elever sakker akterut i leseutviklingen. Mye tyder ifølge forskerne på at det fremdeles er en ”vente og se” holdning i norsk skole.

 

TIMSS og PIRLS
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) og PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er to studier i regi av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Norge deltar sammen med mer enn 60 land fra alle verdensdeler i TIMSS og PIRLS.
Les mer om undersøkelsene her