Historisk arkiv

Historisk arkiv

Svømmeopplæring for nyankomne elever

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Mange elever som nylig har ankommet Norge, mangler svømmeopplæring og er utrygge i vann. Regjeringen bevilger 1,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til ekstra svømmeopplæring for denne utsatte gruppen elever.

– Dette handler om barn som har foreldre som ikke selv kan svømme og derfor ikke kan hjelpe barna sine til å lære det, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Skoleeiere kan selv velge hvordan opplæringen skal organiseres og støtten kan gis til for eksempel leie av svømmeanlegg, tilgang på lærere, transport og tilrettelegging.

Svømming er en del av faget kroppsøving og i læreplanen er det formulert kompetansekrav om at elevene skal være svømmedyktige og trygge i vann etter 4. årstrinn. Etter 7. årstrinn skal de kunne svømme på mage og rygg og etter 10. årstrinn skal de kunne dukke under vann og utføre livberging.

Skjerper kontrollen
Det er planlagt nasjonalt tilsyn med svømmeopplæringen fra høsten 2013 for å sikre at skolene arbeider godt med kompetansemålene.

– Vi ser at det å føre tilsyn er virkningsfullt og vil derfor følge opp skolene for å kontrollere tiltakene og kvaliteten på dem, sier Halvorsen.

Tilsynet, som blir gjort fra Fylkesmannen, skal gjennomføres i alle landsdeler og i kommuner med ulik størrelse.

Ordningen med tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne vil bli administrert av Utdanningsdirektoratet.

Foto: Colourbox