Historisk arkiv

Djupedal gratulerer årets Holbergpris-vinner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Professor Shmuel N. Eisenstadt er vinner av den internasjonale Holbergprisen for 2006.

Djupedal gratulerer årets Holbergpris-vinner

– Professor Shmuel N. Eisenstadt er med sin lange og innflytelsesrike forskergjerning en verdig vinner av Holbergprisen. Hans forskning på kulturelle og strukturelle endringsprosesser i samfunnet er kjennetegnet ved en bred faglig tilnærming og tematisk aktualitet.

Dette sier kunnskapsminister Øystein Djupedal etter at det i dag ble kjent at Shmuel N. Eisenstadt vil bli tildelt den internasjonale Holbergprisen for 2006. Prisen, som har en verdi på 4,5 millioner kroner, deles ut for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor humanistiske fag, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Shmuel N. Eisenstadt (født 1923) er en markant skikkelse innenfor sosiologi og samfunnsvitenskap generelt. I sin forskning kombinerer han statsvitenskap og sosiologi med antropologi, historie og religionshistorie. Han er professor emeritus ved Hebrew University of Jerusalem i Israel.

Med verket ”The Political Systems of Empires” fra 1963, ble han kjent i sosiologiske og statsvitenskapelige miljøer over hele verden. Han har senere hatt en omfattende vitenskapelig produksjon. Med sine analyser av modernitet, som ser på moderniseringsprosesser i historisk og nåtidig perspektiv, er han en viktig bidragsyter til samfunnsvitenskapelig teori.

Det er tredje gang Holbergprisen deles ut. Prisen har sitt navn etter den norsk-danske akademiker og dramatiker Ludvig Holberg. Holberg var født i Bergen i 1648 og ble siden professor i metafysikk og logikk, latinsk retorikk og historie ved Universitetet i København. Han var med på å modernisere disse fagfeltene og blir av mange regnet som en tidlig grunnlegger av faget statsvitenskap.

Regjeringen tok i 2003 initiativ til å opprette Ludvig Holbergs minnefond med en fondskapital på 200 millioner kroner. Fondet forvaltes av Kunnskapsdepartementet. Den årlige avkastningen tildeles Universitetet i Bergen, som har ansvar for tildeling til prisvinneren og den øvrige disponering av midlene.

Formålet med Ludvig Holbergs minnepris er å heve fagenes status i samfunnet og å stimulere barn og unges interesse for disse fagområdene.

Årets Holbergpris vil bli delt ut i Håkonshallen i Bergen 29. november.

Les mer på: http://www.holbergprisen.no/