Historisk arkiv

Flere elever velger språkfag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen elever som tar 2. fremmedspråk har økt kraftig fra 2005-06 til 2006-07.

Pressemelding

Nr.: 90-06
Dato: 19.12.06

Flere elever velger språkfag

Nye tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen elever som tar 2. fremmedspråk har økt kraftig fra 2005-06 til 2006-07.

– Dette styrker regjeringens skolepolitikk. Vi ble sterkt kritisert da vi ikke gjorde 2. fremmedspråk obligatorisk på ungdomstrinnet da Kunnskapsløftet ble innført. Disse tallene viser at det var en helt riktig avgjørelse. Jeg er svært tilfreds med at elevene selv ser at språkfag er viktig for utvikling og mestring senere i livet, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Kunnskapsdepartementet har omdisponert ubrukte midler for inneværende år, og har bevilget 3 millioner kroner til etterutdanning av lærere i fremmedspråkdidaktikk for andre fremmedspråk enn engelsk.

På 8. klassetrinn har antall elever som tar 2. fremmedspråk økt fra om lag 43 100 til 46 900, noe som er en økning på i underkant av 9 prosent. Spansk har hatt en betydelig økning i antall elever, fra om lag 9 500 til 19 900. Om lag 11 000 elever velger språklig fordypning. Det er 8 800 elever som har valgt fordypning i engelsk og 2 100 elever som har valgt fordypning i norsk.

Det har også vært en tydelig økning i andelen elever på 9. trinn som tar 2. fremmedspråk. Økningen var i overkant av 10 prosent, fra 32 000 til 35 400 elever. Det er igjen spansk som opplever den største økningen, mens tysk og fransk holder seg forholdsvis stabile.

For 10. trinn har det vært en svak økning på under 0,3 prosent, fra 27 800 til 27 900 elever. Om lag 5 300 elever velger språklig fordypning og 26 800 velger praktisk prosjektarbeid.

Statistisk sentralbyrå legger fram endelige GSI-tall 15. april 2007. Les mer om tallene hos Utdanningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå.