Forsiden

Historisk arkiv

Nye planer for miljøfag i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Øystein Djupedal og miljøvernminister Helen Bjørnøy presenterte i dag den nye handlingsplanen for utdanning for en bærekraftig utvikling.

Pressemelding

Nr.: 87-06
Dato: 14.desember

Nye planer for miljøfag i skolen

Kunnskapsminister Øystein Djupedal og miljøvernminister Helen Bjørnøy presenterte i dag den nye handlingsplanen for utdanning for en bærekraftig utvikling.

–Bærekraftig utvikling er en viktig del av læreplanene. Handlingsplanen støtter opp under Kunnskapsløftet og tilbyr aktiviteter som bidrar til å realisere læreplanens mål og gir eleven kunnskap om samspillet mellom mennesket og natur, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Handlingsplanen er ledd i Norges oppfølging av FNs utdanningstiår for en bærekraftig utvikling, 2005- 2014. Den konkretiserer og dekker hele miljøfeltet i undervisningen og særlig i fag som naturfag, samfunnsfag, matematikk og kroppsøving.

– Det er svært viktig at bærekraftig utvikling nå er kommet inn i skoleverket på alle klassetrinn og i mange fag. Vi har ingen tid å miste i opplæringen av de neste generasjoner i miljøvern. De alvorlige utfordringene vi står overfor når det gjelder klimaendringer, tap av biologisk mangfold og økende antall miljøgifter, krever innsats fra alle samfunnssektorer, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med Miljøverndepartementet og Kunnskapsdepartementet utviklet et internettbasert læremiddel, ”Nettverk for miljølære”, www.miljolare.no, for å styrke det pedagogiske opplegget for utdanning for bærekraftig utvikling.

Handlingsplanen finner du på : www.utdanningsdirektoratet.no

FNs miljøprogram UNEP har bedt Norge være vertskap for Verdens miljøverndag 5. juni 2007 hvor temaet er Isen smelter- et hett tema.

- Verdens miljøverndag blir en fin anledning for skolene til å ta opp miljøspørsmål i flere fag, og miljolare.no er et godt hjelpemiddel for skolene å ta i bruk for de ulike aktivitetene som skal rundt markeringen av denne dagen, sier Bjørnøy.