Forsiden

Historisk arkiv

OECD-rapport roser norsk barnehagepolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

God dekning, en helhetlig tilnærming til læring og omsorg og god kvalitet for alle aldersgrupper blir spesielt trukket frem.

OECD-rapport roser norsk barnehagepolitikk

Norge får god omtale i en ny OECD-rapport som har sett på alle aspekter ved vår barnehagepolitikk. God dekning, en helhetlig tilnærming til læring og omsorg og god kvalitet for alle aldersgrupper blir spesielt trukket frem.

Dette er konklusjonen i rapporten ”Starting Strong II – Early Childhood Education and Care Policy", der Norge er et av tjue land som deltar. Norge fremheves sammen med de nordiske landene fordi vi har helhet og sammenheng når det gjelder omsorg og læring. Dette bidrar til at foreldre har trygt tilsyn for barna mens de selv arbeider eller er under utdanning. I tillegg utmerker Norge seg med at det offentlige gir store økonomiske bidrag til barnehageområdet.

– Dette viser at Barnehageløftet med satsning på full dekning og kvalitet i barnehagene er riktig. Det finnes fortsatt utfordringer, men det er betryggende å se at Norge er i tet på barnehageområdet, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet.

Første rapport Starting Strong I, forelå i 2001. Den pekte på mange utfordringer for barnehageområdet i Norge. Siden den gang har ansvaret for barnehagene blitt overført til Kunnskapsdepartementet. Rapporten slår fast at Norge har arbeidet seriøst med mange av utfordringene fra den første rapporten:

  • Flere får barnehageplass og regjeringen arbeider for full behovsdekning
  • Foreldrebetalingen har gått ned med innføringen av makspris.
  • Det satses mer på forskning
  • Det er nedsatt et utvalg som blant annet skal se på barnehagenes
  • formålsbestemmelse
  • Det jobbes for lovfestet rett til barnehageplass

– Rapporten peker på at vi har noen utfordringer knyttet til å øke andelen pedagoger i barnehagene. Dette er fortsatt en prioritert oppgave, sier Lisbet Rugtvedt.

OECD-rapporten peker også på at de nordiske landene har en rammeplan eller læreplan for barnehagene. Disse planene legger stor vekt på barndommens verdi og

barns og foreldres medvirkning. Rapporten viser også til at barnehagealderen i Norden ses som en bred forberedelse til livet og som det grunnleggende steget i livslang læring.

Last ned rapporten her