Historisk arkiv

Bred politisk enighet om ny privatskolelov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringspartiene og KrF har i dag meddelt at de er enige om ny privatskolelov. – Jeg er svært tilfreds med at vi nå har bred politisk støtte for en lov som vil skape forutsigbarhet for privatskolene, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Skoleelever: SamfotoRegjeringspartiene og KrF har i dag meddelt at de er enige om ny privatskolelov. – Jeg er svært tilfreds med at vi nå har bred politisk støtte for en lov som vil skape forutsigbarhet for privatskolene, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Regjeringen la 23. mars 2007 frem forslag til ny privatskolelov. Forslaget til ny lov innebærer en betydelig kursendring i forhold til den forrige regjeringens politikk. Som følge av avtalen med KrF er regjeringens forslag til ny lov justert på noen områder, men den betydelige kursendringen opprettholdes.

Det er blant annet oppnådd enighet om at det bare er nye skoler som driver sin virksomhet på et særskilt grunnlag som kan godkjennes med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Dette er for eksempel skoler som driver på religiøst grunnlag, etter en anerkjent pedagogisk retning eller er en sertifisert internasjonal skole. Det er også oppnådd enighet om det ikke lenger skal foreligge en rett til godkjenning etter loven, men at det ved godkjenning av nye skoler og driftsendringer kan være relevant å legge vekt på hensynet til den offentlige skolestrukturen, behovet for skolen og seriøsitet.

Kunnskapsministeren har underveis i lovarbeidet lagt stor vekt på å fremme et lovforslag som kan samle bred politisk enighet.
- Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet med KrF om ny privatskolelov. Dette var viktig for både regjeringen og skolene. Vi har nå fått en lov som kan stå over valg, sier Djupedal. 

Stortinget vil debattere forslaget til ny privatskolelov 7. juni. 

Lenker:  Faktaark om lovforslaget