Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Djupedal vil ha alle fakta på bordet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Mitt førsteinntrykk er at granskningsutvalget har levert en grundig utredning. Jeg kan love at Regjeringen vil behandle den med største alvor, og vi skal bidra til at alle fakta i saken kommer på bordet.

- Mitt førsteinntrykk er at granskningsutvalget har levert en grundig utredning. Jeg kan love at Regjeringen vil behandle den med største alvor, og vi skal bidra til at alle fakta i saken kommer på bordet. 

Det sier kunnskapsminister Øystein Djupedal da det uavhengige granskningsutvalget i dag leverte sin innstilling. Utvalget har vurdert det offentliges håndtering av krefttilfeller hos ansatte og studenter ved Rosenborglaboratoriene ved NTNU.

Han merker seg at utvalget har flere kritiske vurderinger av den måten staten har håndtert saken på og at det kommer med en rekke klare anbefalinger om videre oppfølging: 

- Vi vil nå sette oss inn rapporten før vi konkluderer endelig på hvilken måte anbefalingene og andre merknader skal følges opp. Departementet skal prioritere dette arbeidet høyt, og den åpenhetslinjen vi har fulgt siden saken på nytt ble aktuell mot slutten av 2006 skal videreføres, sier Djupedal. 

Granskningsutvalget konkluderer med at det ikke i tilstrekkelig grad er avklart om det er en sammenheng mellom arbeidsforholdene ved Rosenborglaboratoriene og utvikling av hematologisk kreft. De mener at det er nødvendig å få en grundig utredning av dette spørsmålet. Departementet vil umiddelbart rådføre seg med den medisinske ekspertgruppen, som departementet opprettet i desember 2006, for å finne ut hvordan denne anbefalingen kan følges opp på best mulig måte. 

Granskningsutvalget kommer også med en klar anbefaling om at det for eventuelle fremtidige erstatningskrav ikke bør inngås forlik før en ny utredning av sammenhengen mellom tilknytning til Rosenborglaboratoriene og utvikling av hematologisk kreft, er avsluttet. Også dette vil bli drøftet med den medisinske ekspertgruppen. Utvalget anbefaler likevel at departementet snarest bør inngå forlik i de to erstatningssakene som allerede er under behandling. Departementet er nå i en prosess hvor en søker å sluttføre forhandlingene om disse to sakene så raskt som mulig.

Se overleveringen på Nett - TV