Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Flere barnehageplasser enn forventet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2007

Regjeringen øker måltallet for utbygging av barnehageplasser i 2007 fra 19 300 til 22 700 heltidsplasser: - Alt tyder på at 2007 vil gi tidenes største utbygging av nye barnehageplasser, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

BarnRegjeringen øker måltallet for utbygging av barnehageplasser i 2007 fra 19 300 til 22 700 heltidsplasser:  -  Alt tyder på at 2007 vil gi tidenes største utbygging av nye barnehageplasser, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningene til barnehageutbygging med 369,5 millioner kroner, både som følge av at det ble etablert flere plasser enn forventet i 2006, og for å legge til rette for fortsatt høy utbygging i 2007.

Det er forventet at 22 700 heltidsplasser vil gi plass til 16 200 flere barn. Forskjellen i antallet plasser og antall barn skyldes forventet overgang fra deltids – til heltidsplasser.

Kunnskapsministeren vektlegger at den  høye utbyggingen vil gjøre at svært mange kommuner vil få full dekning i løpet av 2007:

- Kunnskapsdepartementet vil om få uker presentere et eget barnehagekart som fortløpende vil vise dekningsgraden i hver enkelt kommune og dermed også vise hvilke kommuner som når målet, sier Djupedal. 

Foreløpige tall for 2006 viser at det ble etablert 16 100 plasser, og at 11 500 flere barn fikk plass i barnehage. Det anslås tilsvarende utbygging av plasser i permanente lokaler i 2007. I tillegg antas det at 6 600 nye og permanente barnehageplasser blir opprettet i midlertidige lokaler.

Kontaktpersoner:
Prosjektleder Sander Tufte tlf. 22 24 77 64
Seniorrådgiver Mette Lund tlf. 22 24 25 18

Mer om statsbudsjettet på Finansdepartementets nettsider

Lenke til budsjettportalen

Til toppen