Historisk arkiv

Holbergprisen til amerikansk jusprofessor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Holbergprisen 2007 går til den amerikanske rettsfilosofen Ronald Dworkin. - Med sitt banebrytende og innflytelsesrike vitenskapelige arbeid innenfor rettsteori, moral og politikk er han en verdig vinner av Holbergprisen, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Bilde av Ronald Dworkin. Foto: Holbergprisen/Siv B. SystadHolbergprisen 2007 går til den amerikanske rettsfilosofen Ronald Dworkin.
- Med sitt banebrytende og innflytelsesrike vitenskapelige arbeid innenfor rettsteori, moral og politikk er han en verdig vinner av Holbergprisen, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Holbergprisen, som har en verdi på 4,5 millioner kroner, deles ut for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.  

Ronald Dworkin (født 1931) er en sentral skikkelse innenfor jus og samfunnsvitenskap Han er i dag professor i jus og filosofi ved New York University og professor i rettsfilosofi ved Londons University College.

Dworkin har utviklet en rettsteori der retten bygger på etiske prinsipper. I sin begrunnelse for utnevningen sier fagkomiteen for Ludvig Holbergs minnefond at Dworkins arbeid kjennetegnes av en unik evne til å knytte sammen abstrakte filosofiske ideer og argumenter med konkrete dagligdagse anliggender innenfor jus, moral og politikk. I den senere tid har Dworkin arbeidet med konflikten mellom flertallsprinsippet og etiske normer i et samfunn preget av motsetninger. Fagkomiteen fremhever at  hans forskning er kjennetegnet av originalitet og tematisk aktualitet. - Jeg har merket meg at han er en aktiv deltaker i den offentlige debatten om aktuelle politiske og rettslige spørsmål, sier Djupedal. 

Holbergs internasjonale minnepris deles i år ut for fjerde gang. Holbergprisen har sitt navn etter den norsk-danske akademikeren og dramatikeren Ludvig Holberg (1684–1754). Hoveddelen av Holbergs forfatterskap bestod av faglige skrifter, deriblant betydelige verk innenfor europeisk og dansk-norsk historie, jus og statsvitenskap.  

Regjeringen tok i 2003 initiativ til å opprette Ludvig Holbergs minnefond med en fondskapital på 200 millioner kroner. Fondet forvaltes av Kunnskapsdepartementet.

Den årlige avkastningen tildeles Universitetet i Bergen, som har ansvar for tildeling til prisvinneren og den øvrige disponering av midlene.

Formålet med prisen er å heve fagenes status i samfunnet og å stimulere barn og unges interesse for fagene.  

Årets Holbergpris vil bli delt ut i Håkonshallen i Bergen onsdag 28. november. 

Styret for Holbergprisen har også besluttet å tildele Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi til førsteamanuensis i kulturgeografi Carina Keskitalo ved Umeå Universitet. Keskitalo har oppnådd bred internasjonal anerkjennelse for sin tverrdisiplinære arktiske forskning. 

Les mer på: http://www.holbergprisen.no